Liên hệ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
* Địa chỉ : Số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1
* Email: hanhchinh@hcmussh.edu.vn
* Điện thoại : 028-38293828
* Ban Biên tập website: 028-38293829
* Số điện thoại nội bộ các đơn vị: