Tuyển sinh khóa 2 chương trình Cử nhân Việt Nam học - hệ đào tạo từ xa

Trong bối cảnh phát triển công nghệ, học online với chương trình đào tạo chuẩn và nhận bằng đại học đang là xu thế được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Với phương thức này, một người đang làm văn phòng, đang học một chương trình giáo dục khác đều có thể theo học. Hiện nay, nhiều người làm việc trong lĩnh vực du lịch, giải trí, truyền thông đang theo học chương trình.

Chương trình cử nhân Việt Nam học đào tạo từ xa do Khoa Việt Nam học đảm trách đang được nhiều người theo học. Chương trình được thiết kế để người học có thể phát triển nghề nghiệp, chuyên môn theo hướng: (1) Du lịch, (2) Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, (3) Nghiên cứu về Việt Nam.